Η εκπαίδευση σχεδιάστηκε για γρήγορη εκμάθηση του Joomla! Web CMS και των βασικών χαρακτηριστικών του. Εστιάζει στη λεπτομερή ανάλυση των σημαντικότερων δυνατοτήτων της πλατφόρμας και παράλληλα προετοιμάζει κατάλληλα τον εκπαιδευόμενο ώστε να είναι σε θέση να τις συνδυάσει και να αναπτύξει ένα μοντέρνο, καλαίσθητο και λειτουργικό website που παρέχει στους χρήστες του όλες τις επιθυμητές λειτουργίες. Στην πορεία του σεμιναρίου παρουσιάζονται 3 case studies υλοποίησης websites βασισμένων στο Joomla ώστε οι εκπαιδευόμενοι αφ ενός να δουν στην πράξη τη ροή εργασιών που απαιτούνται για την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου site, αφ ετέρου με ποιον τρόπο μπορούν να επιλέξουν και να συνδυάσουν τις λειτουργίες της πλατφόρμας που επιθυμούν ανά περίτπωση. Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης χρησιμοποιείται η έκδοση 3.x της πλατφόρμας Joomla!

Η εκπαίδευση σχεδιάστηκε για γρήγορη εκμάθηση του Joomla! Web CMS και των βασικών χαρακτηριστικών του. Εστιάζει στη λεπτομερή ανάλυση των σημαντικότερων δυνατοτήτων της πλατφόρμας και παράλληλα προετοιμάζει κατάλληλα τον εκπαιδευόμενο ώστε να είναι σε θέση να τις συνδυάσει και να αναπτύξει ένα μοντέρνο, καλαίσθητο και λειτουργικό website που παρέχει στους χρήστες του όλες τις επιθυμητές λειτουργίες. Στην πορεία του σεμιναρίου παρουσιάζονται 3 case studies υλοποίησης websites βασισμένων στο Joomla ώστε οι εκπαιδευόμενοι αφ ενός να δουν στην πράξη τη ροή εργασιών που απαιτούνται για την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου site, αφ ετέρου με ποιον τρόπο μπορούν να επιλέξουν και να συνδυάσουν τις λειτουργίες της πλατφόρμας που επιθυμούν ανά περίτπωση. Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης χρησιμοποιείται η έκδοση 3.x της πλατφόρμας Joomla!

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να δώσει τα απαραίτητα εφόδια και επιστημονικά προσόντα σε άτομα τα οποία ήδη εργάζονται ή σπουδάζουν και επιθυμούν να αποκτήσουν βασικές γνώσεις στον τομέα του WebDesign. Το σεμινάριο ξεκινά από μηδενική βάση και προορίζεται για άτομα τα οποία έχουν περιορισμένη ή και καμία εμπειρία στον τομέα του WebDesignκαι θέλουν να εμβαθύνουν ή να επεκτείνουν τις γνώσεις τους στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Στόχος του σεμιναρίου είναι να δώσει στους καταρτιζόμενους τα βασικά εφόδια ώστε να είναι σε θέση να εργαστούν στον ταχύτατα αναπτυσσόμενο τομέα της δημιουργίας ιστοτόπων.

Το σεμινάριο Εισαγωγή στα Multimedia με την χρήση Flash CS4 έχει ως στόχο να δώσει τα απαραίτητα εφόδια και επιστημονικά προσόντα σε άτομα τα οποία ήδη εργάζονται ή σπουδάζουν και επιθυμούν να αποκτήσουν βασικές γνώσεις στη δημιουργία κινούμενων σχεδίων (Animations), ούτος ώστε να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους στο τομέα του Web Design. Το σεμινάριο ξεκινά από μηδενική βάση και προορίζεται για άτομα τα οποία έχουν πολύ περιορισμένη εμπειρία στον τομέα των Animationsκαι του Web Design και θέλουν να εμβαθύνουν ή να επεκτείνουν τις γνώσεις τους στο συγκεκριμένο αντικείμενο.

Η εκπαίδευση σχεδιάστηκε για γρήγορη εκμάθηση του Joomla! Web CMS και των βασικών χαρακτηριστικών του. Εστιάζει στη λεπτομερή ανάλυση των σημαντικότερων δυνατοτήτων της πλατφόρμας και παράλληλα προετοιμάζει κατάλληλα τον εκπαιδευόμενο ώστε να είναι σε θέση να τις συνδυάσει και να αναπτύξει ένα μοντέρνο, καλαίσθητο και λειτουργικό website που παρέχει στους χρήστες του όλες τις επιθυμητές λειτουργίες. Στην πορεία του σεμιναρίου παρουσιάζονται 3 case studies υλοποίησης websites βασισμένων στο Joomla ώστε οι εκπαιδευόμενοι αφ ενός να δουν στην πράξη τη ροή εργασιών που απαιτούνται για την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου site, αφ ετέρου με ποιον τρόπο μπορούν να επιλέξουν και να συνδυάσουν τις λειτουργίες της πλατφόρμας που επιθυμούν ανά περίτπωση. Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης χρησιμοποιείται η έκδοση 3.x της πλατφόρμας Joomla!