Με την πιστοποίηση Cisco Certified Network Professional (CCNP)  επικυρώνεται η  ικανότητα των σπουδαστών να σχεδιάζουν, να εφαρμόζουν και  να ελέγχουν   από τοπικά LAN  μέχρι και ευρείας περιοχής δίκτυα σε ότι αφορά τις υπηρεσίες που μπορούν να προσφέρουν τα σύγχρονα δίκτυα όπως η φωνή και η εικόνα παράλληλα με την μεταφορά δεδομένων.  Η πιστοποίηση CCNP είναι κατάλληλη για όσους έχουν τουλάχιστον ένα έτος εμπειρίας στα δίκτυα  και είναι κάτοχοι της πιστοποίησης του CCNA. Τα κύρια αντικείμενα διδασκαλίας είναι οι πολύπλοκες δικτυακές διατάξεις, τα διαγνωστικά ζητήματα που τις αφορούν καθώς και οι πλέον προχωρημένες τεχνικές εντοπισμού και αντιμετώπισης προβλημάτων. Οι σπουδαστές αποκτούν γνώσεις δικτύων ώστε να μπορούν να διαχειριστούν πολύπλοκα εταιρικά περιβάλλοντα ή ακόμα και δίκτυα παρόχων (ISP) διεκδικώντας τις θέσεις του διαχειριστή δικτύου (network administrator) ή του μηχανικού υποστήριξης συστημάτων 2ου επιπέδου (Level 2 support.

Με την πιστοποίηση Cisco Certified Network Professional (CCNP)  επικυρώνεται η  ικανότητα των σπουδαστών να σχεδιάζουν, να εφαρμόζουν και  να ελέγχουν   από τοπικά LAN  μέχρι και ευρείας περιοχής δίκτυα σε ότι αφορά τις υπηρεσίες που μπορούν να προσφέρουν τα σύγχρονα δίκτυα όπως η φωνή και η εικόνα παράλληλα με την μεταφορά δεδομένων.  Η πιστοποίηση CCNP είναι κατάλληλη για όσους έχουν τουλάχιστον ένα έτος εμπειρίας στα δίκτυα  και είναι κάτοχοι της πιστοποίησης του CCNA. Τα κύρια αντικείμενα διδασκαλίας είναι οι πολύπλοκες δικτυακές διατάξεις, τα διαγνωστικά ζητήματα που τις αφορούν καθώς και οι πλέον προχωρημένες τεχνικές εντοπισμού και αντιμετώπισης προβλημάτων. Οι σπουδαστές αποκτούν γνώσεις δικτύων ώστε να μπορούν να διαχειριστούν πολύπλοκα εταιρικά περιβάλλοντα ή ακόμα και δίκτυα παρόχων (ISP) διεκδικώντας τις θέσεις του διαχειριστή δικτύου (network administrator) ή του μηχανικού υποστήριξης συστημάτων 2ου επιπέδου (Level 2 support.

Το σεμινάριο με τίτλο "Προχωρημένες Γνώσεις Δικτύων - Cisco Certified Network Associate (CCNA)" είναι ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο διάρκειας 8 μηνών, όπου ο εκπαιδευόμενος έρχεται σε επαφή με την ύλη του CCNA, τόσο στη θεωρία όσο και στην πράξη. Το σεμινάριο απευθύνεται κυρίως σε σπουδαστές μέσης, ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης που έχουν προηγούμενη εμπειρία και υπόβαθρο στα δίκτυα Η/Υ. Το πρακτικό μέρος του σεμιναρίου γίνεται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις του εργαστηρίου τεχνολογίας πολυμέσων στο πολυτεχνείο, πάνω σε πραγματικό εξόπλισμο Cisco. Σκοπός του είναι να προετοιμάσει τον εκπαιδευόμενο για την εξέταση πιστοποίησης του CCNA, την οποία μπορεί να δώσει σε ένα από τα εξεταστικά κέντρα που υπάρχουν.

Το σεμινάριο με τίτλο "Προχωρημένες Γνώσεις Δικτύων - Cisco Certified Network Associate (CCNA)" είναι ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο διάρκειας 8 μηνών, όπου ο εκπαιδευόμενος έρχεται σε επαφή με την ύλη του CCNA, τόσο στη θεωρία όσο και στην πράξη. Το σεμινάριο απευθύνεται κυρίως σε σπουδαστές μέσης, ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης που έχουν προηγούμενη εμπειρία και υπόβαθρο στα δίκτυα Η/Υ. Το πρακτικό μέρος του σεμιναρίου γίνεται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις του εργαστηρίου τεχνολογίας πολυμέσων στο πολυτεχνείο, πάνω σε πραγματικό εξόπλισμο Cisco. Σκοπός του είναι να προετοιμάσει τον εκπαιδευόμενο για την εξέταση πιστοποίησης του CCNA, την οποία μπορεί να δώσει σε ένα από τα εξεταστικά κέντρα που υπάρχουν.

Το σεμινάριο με τίτλο "Εισαγωγή στα Δίκτυα Η/Υ και Τεχνολογίες Διαδικτύου" είναι ένα επιστημονικό σεμινάριο διάρκειας 10 εβδομάδων, όπου ο εκπαιδευόμενος έρχεται σε επαφή με την θεωρία των Δικτύων και τον σχεδιασμό αυτών.Το σεμινάριο απευθύνεται σε μαθητές, φοιτητές, εργαζομένους και στελέχη που δεν έχουν προηγούμενη εμπειρία και υπόβαθρο στα Δίκτυα Η/Υ και στις Τεχνολογίες Internet. Το επίπεδο του σεμιναρίου είναι αρκετά υψηλό, υπερκαλύπτει γνωστικά άλλα σεμινάρια επιμόρφωσης επιμόρφωσης (ECDL Network Unit, IC3) και φέρνει τον εκπαιδευόμενο σε ένα θεωρητικό επίπεδο προπτυχιακού μαθήματος Πανεπιστημιακού επιπέδου.