Το σεμινάριο «Android programming για αρχάριους» διοργανώνεται από την ειδικευμένη εταιρεία υψηλής τεχνολογίας Digital Academy που δημιουργήθηκε από την Ομάδα Εισηγητών του Εργαστηρίου Τεχνολογίας Πολυμέσων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Είναι ένα εντατικό σεμινάριο διάρκεια 16 ωρών με ιδιαίτερη έμφαση στην πρακτική εξάσκηση.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η εκμάθηση των βασικών δυνατοτήτων του Android SDK στους εκπαιδευόμενους μέσα από μία σειρά 7 εκπαιδευτικών ενοτήτων οι οποίες καλύπτουν όλα αυτά που θα πρέπει να γνωρίζει κάποιος για να ξεκινήσει την ανάπτυξη ολοκληρωμένων εφαρμογών για τη δημοφιλή πλατφόρμα.Το εν λόγω σεμινάριο ανήκει στα προχωρημένα που παρέχει το Εργαστήριο και για να είναι σε θέση ο υποψήφιος εκπαιδευόμενος να το παρακολουθήσει επιτυχώς θα πρέπει πρωτίστως να έχει εμπειρία επάνω στον προγραμματισμό σε Java και επιπλέον γνώση των σύνταξης XML κειμένων. Το υλικό που παρέχεται και η διδακτικές ενότητες έχουν σχεδιαστεί με αυτό ως δεδομένο και άρα οι υποψήφιοι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει για να επιλεγούν να πιστοποιήσουν τις γνώσεις τους στον προγραμματισμό σε Java με έναν από τους δύο εξής τρόπους:
1.Έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς το σεμινάριο «Εισαγωγή στη Γλώσσα Προγραμματισμού Java» που παρέχεται επίσης από το Εργαστήριο Πολυμέσων

2.Εργάζονται ως Μηχανικοί Λογισμικού σε κάποια ιδιωτική επιχείρηση ή ως ελεύθεροι επαγγελματίες

Το σεμινάριο έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να εισάγει τον εκπαιδευόμενο στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ASP.NET framework για την ανάπτυξη Web εφαρμογών στο .NET. Μέσα από μια σειρά 10 εκπαιδευτικών ενοτήτων που ολοκληρώνονται σε διάστημα 15 εβδομάδων, οι εκπαιδευόμενοι θα εξοικειωθούν με την ορολογία του προγραμματισμού στο Web γενικότερα και θα αποκτήσουν τα απαραίτητα εφόδια για την ανάπτυξη ή τη συμμετοχή σε web εφαρμογές μικρής ή μεσαίας κλίμακας στο .NET framework.

Tο σεμινάριο "Εισαγωγή στη γλώσσα C & Εφαρμογές " διοργανώνεται από την ειδικευμένη εταιρεία υψηλής τεχνολογίας Digital Academy που δημιουργήθηκε από την Ομάδα Εισηγητών του Εργαστηρίου Τεχνολογίας Πολυμέσων του ΕΜΠ.

Η γλώσσα προγραμματισμού C είναι η ευρύτερα χρησιμοποιούμενη γλώσσα παγκοσμίως. Έχει δημιουργηθεί πριν από σχεδόν 40 χρόνια κι έχει αποδείξει διαχρονικά τη μεγάλη δύναμή της και τις εξαιρετικές επιδόσεις της. Είναι γλώσσα προγραμματισμού, η οποία είναι ταυτόχρονα πολύ κοντά στην υπολογιστική μηχανή και στην ανθρώπινη νοοτροπία. Η καλή κατανόηση της C ανοίγει τον δρόμο στην γρήγορη κατανόηση και εξοικείωση με τις περισσότερες, αν όχι όλες, γλώσσες προγραμματισμού. Εξάλλου αποτελεί τη βάση και αφετηρία για τις υπόλοιπες mainstream γλώσσες προγραμματισμού, όπως C++, C#, Java, MATLAB κ.α.

Σκοπός του μαθήματος είναι η εκμάθηση των βασικών δυνατοτήτων της Java στους εκπαιδευόμενους μέσα από μία σειρά 10 εκπαιδευτικών ενοτήτων. Μετά το σεμινάριο ο εκπαιδευόμενος θα έχει αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ώστε: Να γνωρίζει τη γλώσσα προγραμματισμού Java και τις αρχές του αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού. Να μπορεί να επιλύει προβλήματα και να σχεδιάζει απλές εφαρμογές έχοντας αναπτύξει την κριτική του σκέψη και έχοντας μάθει να εφαρμόζει τους κανόνες σωστής πρακτικής κατά τη σύνταξη κώδικα. Να υλοποιεί απλές Java εφαρμογές τύπου γραμμής εντολών και παραθυρικές. Να λάβει μέρος και να περάσει επιτυχώς το διαγώνισμα πιστοποίησης της Sun Microsystems

Το σεμινάριο έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να εισάγει τον εκπαιδευόμενο στις βασικές έννοιες του αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της γλώσσας C#, αλλά και στο .NET framework που αποτελεί τον πλέον ενδεδειγμένο τρόπο για την ανάπτυξη σύγχρονων εφαρμογών σε πλατφόρμες της Microsoft. Μέσα από μια σειρά 11 εκπαιδευτικών ενοτήτων που ολοκληρώνονται σε διάστημα 15 εβδομάδων, οι εκπαιδευόμενοι θα αποκτήσουν μια εμπεριστατωμένη εικόνα για το συντακτικό και τη βιβλιοθήκη κλάσεων της δημοφιλέστερης γλώσσας για το .NET, της C#, αλλά και για τα κυριότερα χαρακτηριστικά του .NET framework.