Με την πιστοποίηση Cisco Certified Network Professional (CCNP)  επικυρώνεται η  ικανότητα των σπουδαστών να σχεδιάζουν, να εφαρμόζουν και  να ελέγχουν   από τοπικά LAN  μέχρι και ευρείας περιοχής δίκτυα σε ότι αφορά τις υπηρεσίες που μπορούν να προσφέρουν τα σύγχρονα δίκτυα όπως η φωνή και η εικόνα παράλληλα με την μεταφορά δεδομένων.  Η πιστοποίηση CCNP είναι κατάλληλη για όσους έχουν τουλάχιστον ένα έτος εμπειρίας στα δίκτυα  και είναι κάτοχοι της πιστοποίησης του CCNA. Τα κύρια αντικείμενα διδασκαλίας είναι οι πολύπλοκες δικτυακές διατάξεις, τα διαγνωστικά ζητήματα που τις αφορούν καθώς και οι πλέον προχωρημένες τεχνικές εντοπισμού και αντιμετώπισης προβλημάτων. Οι σπουδαστές αποκτούν γνώσεις δικτύων ώστε να μπορούν να διαχειριστούν πολύπλοκα εταιρικά περιβάλλοντα ή ακόμα και δίκτυα παρόχων (ISP) διεκδικώντας τις θέσεις του διαχειριστή δικτύου (network administrator) ή του μηχανικού υποστήριξης συστημάτων 2ου επιπέδου (Level 2 support.