ο σεμινάριο "Εισαγωγή στο Δυναμικό Web Design και την PHP-MySQL" συνδυάζει υψηλού επιπέδου θεωρητική γνώση αλλά και τρόπους σχεδιασμού και υλοποίησης web εφαρμογών χρησιμοποιώντας την δυναμική γλώσσα προγραμματισμού(PHP), η οποία, με την ανεξαρτησία από το σύστημα υλικού που τη χαρακτηρίζει έχει φέρει πραγματική επανάσταση στη δημιουργία εφαρμογών τόσο για το διαδίκτυο (Internet) όσο και για τα ενδοδίκτυα (Intranets).