Το σεμινάριο "Εισαγωγή στο Photoshop" διοργανώνεται από την ειδικευμένη εταιρεία υψηλής τεχνολογίας Digital Academy που δημιουργήθηκε από την Ομάδα Εισηγητών του Εργαστηρίου Τεχνολογίας Πολυμέσων του ΕΜΠ.

Tο σεμινάριο απευθύνεται σε άτομα χωρίς προηγούμενη εμπειρία στό πρόγραμμα του Photoshop. Το μοναδικό προαπαιτούμενο του σεμιναρίου είναι βασικές γνώσεις χρήσης υπολογιστή καθώς και της αγγλικής γλώσσας.

Το σεμινάριο έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε μετά την περάτωση του, οι καταρτιζόμενοι να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν με ευχαίρεια το μεγαλύτερο μέρος των εργαλείων αλλά και δυνατοτήτων του προγράμματος./span>