Το σεμινάριο "Εισαγωγή στο Autocad 2010 2D" διοργανώνεται από το Εργαστήριο Τεχνολογίας Πολυμέσων του ΕΜΠ. Πρόκειται για ένα εντατικό σεμινάριο που πραγματοποιείται μέσω της μεθόδου της Τηλεκπαίδευσης δίνοντας στον εκπαιδευόμενο την ευελιξία να παρακολουθήσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκμάθησης της ψηφιακής σχεδίασης μέσω Autocad από οποιοδήποτε χώρο και οποιαδήποτε χρονική στιγμή,μέσω Internet. Το σεμινάριο οργανώνεται σε 10 ενότητες,ολοκληρώνεται σε διάστημα περίπου 15 εβδομάδων και αντιστοιχεί σε 140-160 ώρες μαθήματος. Με την περάτωση του σεμιναρίου ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να φέρει εις πέρας ένα ολοκληρωμένο αρχιτεκτονικό ή μηχανολογικό σχέδιο δύο διαστάσεων έχοντας μία σφαιρική γνώση και αντίληψη των δυνατοτήτων του προγράμματος.