Το σεμινάριο έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να εισάγει τον εκπαιδευόμενο στις βασικές έννοιες του αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της γλώσσας C#, αλλά και στο .NET framework που αποτελεί τον πλέον ενδεδειγμένο τρόπο για την ανάπτυξη σύγχρονων εφαρμογών σε πλατφόρμες της Microsoft. Μέσα από μια σειρά 11 εκπαιδευτικών ενοτήτων που ολοκληρώνονται σε διάστημα 15 εβδομάδων, οι εκπαιδευόμενοι θα αποκτήσουν μια εμπεριστατωμένη εικόνα για το συντακτικό και τη βιβλιοθήκη κλάσεων της δημοφιλέστερης γλώσσας για το .NET, της C#, αλλά και για τα κυριότερα χαρακτηριστικά του .NET framework.