Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να δώσει τα απαραίτητα εφόδια και επιστημονικά προσόντα σε άτομα τα οποία ήδη εργάζονται ή σπουδάζουν και επιθυμούν να αποκτήσουν βασικές γνώσεις στον τομέα του WebDesign. Το σεμινάριο ξεκινά από μηδενική βάση και προορίζεται για άτομα τα οποία έχουν περιορισμένη ή και καμία εμπειρία στον τομέα του WebDesignκαι θέλουν να εμβαθύνουν ή να επεκτείνουν τις γνώσεις τους στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Στόχος του σεμιναρίου είναι να δώσει στους καταρτιζόμενους τα βασικά εφόδια ώστε να είναι σε θέση να εργαστούν στον ταχύτατα αναπτυσσόμενο τομέα της δημιουργίας ιστοτόπων.