Το σεμινάριο Εισαγωγή στα Multimedia με την χρήση Flash CS4 έχει ως στόχο να δώσει τα απαραίτητα εφόδια και επιστημονικά προσόντα σε άτομα τα οποία ήδη εργάζονται ή σπουδάζουν και επιθυμούν να αποκτήσουν βασικές γνώσεις στη δημιουργία κινούμενων σχεδίων (Animations), ούτος ώστε να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους στο τομέα του Web Design. Το σεμινάριο ξεκινά από μηδενική βάση και προορίζεται για άτομα τα οποία έχουν πολύ περιορισμένη εμπειρία στον τομέα των Animationsκαι του Web Design και θέλουν να εμβαθύνουν ή να επεκτείνουν τις γνώσεις τους στο συγκεκριμένο αντικείμενο.