Σκοπός του σεμιναρίου είναι η εκμάθηση των βασικών δυνατοτήτων του Android SDK στους εκπαιδευόμενους μέσα από μία σειρά 7 εκπαιδευτικών ενοτήτων οι οποίες καλύπτουν όλα αυτά που θα πρέπει να γνωρίζει κάποιος για να ξεκινήσει την ανάπτυξη ολοκληρωμένων εφαρμογών για τη δημοφιλή πλατφόρμα.Το εν λόγω σεμινάριο ανήκει στα προχωρημένα που παρέχει το Εργαστήριο και για να είναι σε θέση ο υποψήφιος εκπαιδευόμενος να το παρακολουθήσει επιτυχώς θα πρέπει πρωτίστως να έχει εμπειρία επάνω στον προγραμματισμό σε Java και επιπλέον γνώση των σύνταξης XML κειμένων. Το υλικό που παρέχεται και η διδακτικές ενότητες έχουν σχεδιαστεί με αυτό ως δεδομένο και άρα οι υποψήφιοι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει για να επιλεγούν να πιστοποιήσουν τις γνώσεις τους στον προγραμματισμό σε Java με έναν από τους δύο εξής τρόπους:
1.Έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς το σεμινάριο «Εισαγωγή στη Γλώσσα Προγραμματισμού Java» που παρέχεται επίσης από το Εργαστήριο Πολυμέσων

2.Εργάζονται ως Μηχανικοί Λογισμικού σε κάποια ιδιωτική επιχείρηση ή ως ελεύθεροι επαγγελματίες